Alanyi áfa mentes számlázás

Társasházak, szervezetek, alapítványok, stb. részére igény szerint adómentes számlázásra van lehetőség. Az alanyi adómentes adóalanyt alanyi adómentes minőségében (is) az általános szabályok szerint számlaadási kötelezettség terheli. Azaz az alanyi adómentes ÁFA státusz (6 millió forintos éves bevétel alatt választható) nem jelenti, hogy ne kéne számlát, nyugtát kiállítani. DE alanyi adómentes minőségében, kizárólag olyan számlával tehet eleget ennek a kötelezettségének, amelyben áthárított adóösszeg, adómérték illetőleg az adó tartalom meghatározására alkalmas százalékérték nem szerepel. Célszerű a számlában az adóalany alanyi adómentességére való utalást szerepeltetni. Ez egy egyszerű AM rövidítéssel megoldható. Azaz az alanyi mentes vállalkozó csak áfa nélküli számlát adhat és ráírja, hogy AM Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra is, hogy az Áfa tv. XIII. fejezetének előírásai alapján az alanyi adómentes adóalany nem jár el minden ügyletében alanyi adómentes minőségében. Az alanyi adómentes adóalanynak azon ügyletei tekintetében, melyeket az Áfa tv. XIII. fejezetében foglaltakból következően nem alanyi adómentes minőségében teljesít, az Áfa tv. számlázásra vonatkozó általános szabályait kell alkalmaznia.
Forrás: www.vallalkozo.info